درباره مجله خبری طفره

طفره نگاه نقادانه به اخبار و رویدادهای روزانه دارد، نقد و بررسی فیلم های سینمایی، نقد کالاهای دیجیتالی و غیره این یک مجله منتقدین کوشا است.